All movies

 1. Bo ming dan dao duo ming qiang

  1979 — a.k.a. Odd Couple, in 1 top list Check
 2. Sau foo fei lung

  1990 — a.k.a. Skinny Tiger and Fatty Dragon, in 0 top lists Check
 3. Chu dao gui jing

  1990, in 0 top lists Check
 4. Long hu shao ye

  1981, in 0 top lists Check
 5. Gong fu xiao zi

  1977 — a.k.a. Gangbusters Kung-Fu, in 0 top lists Check
 6. Gui hua fu

  1982, in 0 top lists Check
 7. Gui ma gong fu

  1978 — a.k.a. Dirty Kung Fu, in 0 top lists Check
 8. Lung ji ga juk

  1988, in 0 top lists Check
 9. Miao tan shuang long

  1989, in 1 top list Check
 10. Nan dou guan san dou bei shao ye

  1984 Check
 11. Po jie da shi

  1980 — a.k.a. Shaolin Warrior, in 0 top lists Check
 12. Shi lai yun dao

  1985, in 0 top lists Check
 13. Voodoo Charm

  1982 Check
 14. Xiao sheng meng jing hun

  1987, in 0 top lists Check
 15. Xiao sheng pa pa

  1982, in 0 top lists Check
 16. Yi dan er li san gong fu

  1979, in 0 top lists Check
Remove ads