5th Generation Project

5th Generation Project's icon

Created by thoughtrepellent.

Favorited 4 times, disliked 0 times, added to 4 watchlists.

All films I have seen in my exploration of the 5th Generation, the most influential cohort of mainland Chinese filmmakers.

------------------
1 - Directors from Beijing Film Academy Class of 1982
1a. Director course (1-151)
Chen Kaige (20), Tian Zhuangzhuang (15), Zhang Jianya* (15), Wu Ziniu (12), Peng Xiaolian (11), Xia Gang (11), Li Shaohong (11), Zhang Junzhao (9), Liu Miaomiao (8), Hu Mei (8), Jin Tao (7), Jiang Haiyang (5), Wang Ziyin (4), Jiang Weihe* (4), Xie Xiaojing* (4), Cui Xiaoqin* (4), Bai Hong (3), Li Ziyu (3), Li Xiaojun* (2), Zhou Wei (2), Ying Qi (1), Li Shaoxu (1), Zhao Jin (1)

1b. Cinematographer course (152-227)
Zhang Yimou (28), Lu Yue (7), Xiao Feng (7), Gu Changwei (7), Mu Deyuan (5), Zhang Li (4), Hou Yong (4), Xing Shumin (3), Wang Xiaolie (3), Liang Ming* (2), Sun Cheng (2), Wang Lianping (1), Zheng Ming (1), Shen Xinghao (1), Zhi Lei (1), Zhao Fei (1)

1c. Art department course (228-277)
Huo Jianqi (13), Feng Xiaoning (11), He Qun (8), Yin Li (6), Zhang Bingjian (2), Ma Huiwu (2), Shi Jiandu (2), Han Gang (1), Liu Yichuan (1), Li Jingsong (1), Hao Bing (1), Jiang Xiaozhen (1), Wang Honghai (1)

1d. Sound design course (278-288)
Ning Ying (11)

1e. Acting course (289-302)
Chen Guoxing* (13), Zhang Tielin (1), Jia Dongshuo (1)

1f. Animation course (303-330)
Ai Weiwei (14), Liu Zuofeng (8), Hu Yihong (3), Chen Sanwei (1), Li Geng (1), Zhang Xiaoan (1)

2 - Other Directors
2a. Associated figures who directed a feature in the 1980s (331-448)
Huang Jianxin (16), Zhou Xiaowen (12), Sun Zhou (11), Xu Geng (9), Mai Lisi & Sai Fu (9), He Ping (8), Zhang Zeming (5), Wang Jixing (5) , Song Jiangbo (5), Yu Xiaoyang (5), Dai Sijie (4), Zhao Weiheng (4), Ye Daying (4), Yang Fengliang* (4), Han Sanping** (2), Chen Lizhou (2), Xie Hong (2), Chen Guojun (2), Zheng Hua (2), Kang Jianning (2), Cheng Ke (2), Shi Chenfeng* (2) , Guo Fangfang** (2), Pan Peicheng (1), Weng Luming (1), Li Xiaolong (1), Fan Yuan (1), Yan Xiaozhui (1), Chen Lu** (1)

2b. Associated figures who didn’t direct a feature until after the 1980s (449-508)
Feng Xiaogang (18), Yang Yazhou* (9), Jiang Wen (6), Lei Xianhe* (4), Chen Peisi (3), Qi Jian (3), Gu Rong (2), Wang Xingjun (2), Lu Xiaowei (2), Zheng Xiaolong (2), Dong Zhenye (2), Liu Baolin** (2), Song Zhao (1), Zhang Xiaomin (1), Li Xian (1), Guo Lin (1), Wang Xinsheng (1), Lu Wei (1), Wang Shuo (1), Zeng Nianping (1), Zhu Shimao (1), Zhang Rui (1), Yi Huhewula (1), Jiang Hao** (1)

3 - One-off films related to the movement
3a. Related narrative films (509-510)
- The Last Emperor (1987, Bernardo Bertolucci)
- Buddha’s Lock (1987, Yim Ho)

3b. Documentaries about the Fifth Generation movement or specific Fifth Generation films (511-516)
- New Chinese Cinema (1989, Tony Rayns)
- Arena: Zhang Yimou (1993, Christopher Bruce)
- Zhang Yimou's "Shadow" (2018, Wang Peng)
- A New Appreciation of Chinese Cinema: Tony Rayns on Red Sorghum (2018, Gu Pengyuan)
- The Movie For The Next Century: Tony Rayns on The Horse Thief (2019, Gu Pengyuan)
- An Innovative Feature Film Debut: Tony Rayns on The Black Cannon Incident (2019, Gu Pengyuan)

4. Television series / adjacent filmmakers working only in television (517-529)
- Zhen San (1986, Lin Danqing, 10 episodes)
- The Temptation of Tibet (1988, Liu Lang, feature)
- A Native of Beijing in New York (1993, Feng Xiaogang & Zheng Xiaolong, 21 episodes)
- Haier Brothers (1995, Liu Zuofeng, 212 episodes)
- Yongzheng Dynasty (1999, Hu Mei, 44 episodes)
- Palace of Desire (2000, Li Shaohong, 40 episodes)
- Towards the Republic (2001, Zhang Li, 60 episodes)
- The Emperor in Han Dynasty (2005, Hu Mei, 58 episodes)
- Ming Dynasty 1566 (2007, Zhang Li, 46 episodes)
- Golden Wedding (2007, Zheng Xiaolong, 50 episodes)
- Empresses in the Palace (2011, Zheng Xiaolong, 76 episodes)
- Red Sorghum (2014, Zheng Xiaolong, 60 episodes)
- Palace of Devotion (2021, Li Shaohong, 61 episodes)

——
* at least one film in this list from this director appears in another section due to having multiple 5th gen directors
** all films shown in this list are co-directed by another list director, so this director doesn’t have their own section

——
Information on this list about directors is more trustworthy than the info on IMDb. If you’re wondering why a director is absent, it’s likely because they are actually a fourth generation director.

Missing at present:
Lugu Lake (1993, Kang Jianning)

Remove ads

Filter

 1. 1 new

  Huang tu di

  1984 — a.k.a. Yellow Earth, in 9 top lists Check
 2. 2 new

  Da yue bing

  1986 — a.k.a. The Big Parade, in 1 top list Check
 3. 3 new

  Hai zi wang

  1987 — a.k.a. King of the Children, in 3 top lists Check
 4. 4 new

  Bian zou bian chang

  1991 — a.k.a. Life on a String, in 2 top lists Check
 5. 5 new

  Ba wang bie ji

  1992 — a.k.a. Farewell My Concubine, in 18 top lists Check
 6. 6 new

  Feng yue

  1996 — a.k.a. Temptress Moon, in 1 top list Check
 7. 7 new

  Jing Ke ci Qin Wang

  1998 — a.k.a. The Emperor and the Assassin, in 1 top list Check
 8. 8 new

  Killing Me Softly

  2002, in 0 top lists Check
 9. 9 new

  He ni zai yi qi

  2002, in 1 top list Check
 10. 10 new

  Wu ji

  2005 — a.k.a. The Promise, in 0 top lists Check
 11. 11 new

  Mei Lanfang

  2008 — a.k.a. Forever Enthralled, in 0 top lists Check
 12. 12 new

  Zhao shi gu er

  2010 — a.k.a. Sacrifice, in 0 top lists Check
 13. 13 new

  Sou suo

  2012 — a.k.a. Caught in the Web, in 0 top lists Check
 14. 14 new

  Dao shi xia shan

  2015 — a.k.a. Monk Comes Down the Mountain, in 0 top lists Check
 15. 15 new

  Kûkai

  2017 — a.k.a. Legend of the Demon Cat, in 0 top lists
  Check
 16. 16 new

  Wo he wo de zu guo

  2019 — a.k.a. My People, My Country, in 1 top list
  Check
 17. 17 new

  Shuzhen

  2020, in 0 top lists
  Check
 18. 18 new

  Chang jin hu

  2021 — a.k.a. The Battle at Lake Changjin, in 1 top list
  Check
 19. 19 new

  Chang jin hu zhi shui men qiao

  2022 — a.k.a. Water Gate Bridge, in 1 top list
  Check
 20. 20 new

  Zhi yuan jun: Xiong bing chu ji

  2023 — a.k.a. The Volunteers: To the War, in 0 top lists
  Check
 21. 21 new

  Xiao yuan

  1980, in 0 top lists
  Check
 22. 22 new

  Women de jiaoluo

  1980, in 0 top lists
  Check
 23. 23 new

  Hong xiang

  1982, in 0 top lists
  Check
 24. 24 new

  Lie chang zha sha

  1984 — a.k.a. On the Hunting Ground, in 1 top list Check
 25. 25 new

  Dao ma zei

  1986 — a.k.a. The Horse Thief, in 6 top lists Check
 26. 26 new

  Gushu Yiren

  1987 — a.k.a. The Street Players, in 0 top lists
  Check
 27. 27 new

  Yaogun Qingnian

  1988 — a.k.a. Rock Kids, in 0 top lists Check
 28. 28 new

  Te bie shou shu shi

  1988, in 0 top lists Check
 29. 29 new

  Da taijian Li Lianying

  1991 — a.k.a. Li Lianying, the Imperial Eunuch, in 0 top lists Check
 30. 30 new

  Lan feng zheng

  1993 — a.k.a. The Blue Kite, in 8 top lists Check
 31. 31 new

  Xiao cheng zhi chun

  2002 — a.k.a. Springtime in a Small Town, in 3 top lists Check
 32. 32 new

  Cha ma gu dao xi lie

  2004 — a.k.a. Tea-Horse Road Series: Delamu, in 2 top lists Check
 33. 33 new

  Wu Qingyuan

  2006 — a.k.a. The Go Master, in 1 top list Check
 34. 34 new

  Lang zai ji

  2009 — a.k.a. The Warrior and the Wolf, in 0 top lists Check
 35. 35 new

  Binghe siwang xian

  1986, in 0 top lists
  Check
 36. 36 new

  Shao ye de mo nan

  1987, in 0 top lists Check
 37. 37 new

  Bang jia ka la yang

  1988 — a.k.a. Kidnap Karajan, in 0 top lists
  Check
 38. 38 new

  Tiao zhan

  1990, in 0 top lists Check
 39. 39 new

  Yi dan zhong hun

  1991 — a.k.a. Loyal Fighters, in 0 top lists
  Check
 40. 40 new

  San mao cong jun ji

  1994, in 0 top lists
  Check
 41. 41 new

  Wang xian sheng zhi yu huo fen shen

  1993 — a.k.a. Mr. Wang's Burning Desire, in 0 top lists
  Check
 42. 42 new

  Juejing feng sheng

  1994 — a.k.a. Rescued from Desperate Situation, in 0 top lists
  Check
 43. 43 new

  Kaixin dou lai mi

  2000, in 0 top lists Check
 44. 44 new

  Jinji pojiang

  2000 — a.k.a. Crash Landing, in 0 top lists Check
 45. 45 new

  Jidi yingjiu

  2002 — a.k.a. Red Snow, in 0 top lists
  Check
 46. 46 new

  Ai qing hu jiao zhuan yi

  2007 — a.k.a. Call for Love, in 0 top lists Check
 47. 47 new

  Ai qing hu jiao zhuan yi II: Ai qing zuo you

  2008 — a.k.a. Fit Lover, in 0 top lists Check
 48. 48 new

  Qian Xuesen

  2012 — a.k.a. Hsue-shen Tsien, in 0 top lists
  Check
 49. 49 new

  Hou bu dui yuan

  1983, in 0 top lists
  Check
 50. 50 new

  Die xue hei gu

  1985, in 0 top lists
  Check